• darkblurbg

Arsis Connectivitymanagement

Arsis Connectivitymanagement bestaat uit een kleine groep ervaren mensen die het leveren van kwaliteit als vanzelfsprekend zien. Hierbij wordt steeds de meest optimale match gezocht om uw uitdagingen en ideeën samen succesvol neer te zetten. Hiervoor kennen we vele samenwerkingsverbanden met partijen die specifieke kwaliteiten leveren.

We lichten Joop Goorden eruit als een van de drijvende krachten. Hij is auteur van het boek Connectivitymanagement. Joop geniet ervan om mensen en organisaties naar optimale resultaten en ontwikkelingen te begeleiden. Hij verbindt mensen met onder andere hoger gelegen doelen, enthousiasmeert ze hiervoor, inspireert en geeft een passende verantwoordelijkheid. Kernbegrippen die mensen op hem van toepassing vinden zijn: eerlijk, integer, duidelijk, sensitief, visionair, strateeg, win-win, verbindend, open, kwaliteit, bevlogen, energiek, enthousiasmerend en betrokken.

De afgelopen 30 jaar heeft hij met name gewerkt als manager (op alle niveaus), bestuurder, adviseur, bemiddelaar/onderhandelaar, trainer, coach en commissielid/-voorzitter. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden en realiseren van multidisciplinaire organisatieontwikkeling en veranderprocessen bij, met name, overheidsorganisaties. Visieontwikkeling, strategiebepaling en vertaling naar de praktijk zijn voor hem vanzelfsprekend. Diverse organisatie-, cultuur- en management-ontwikkeltrajecten zijn door hem ontworpen en uitgevoerd. Als manager weet Joop mensen te enthousiasmeren en resultaat- en ontwikkelslagen te realiseren. Hij heeft een brede ervaring met en veel gevoel voor het omgaan met politiek bestuurlijke en bedrijfsmaatschappelijke verhoudingen. Bij belangentegenstellingen, onder meer tussen bestuurders of tussen overheidsorganisaties, weet hij vaak win-winsituaties te bereiken. Joop heeft ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van organisaties, afdelingen, teams en individuen en het herkennen en oplossen van dilemma’s.

Zijn droom, waaraan hij dagelijks probeert vorm te geven, is bijdragen aan een wereld die bestaat uit een holocratische samenleving met daarin succesvolle organisaties, en gelukkige, gezonde, succesvolle mensen met oog voor de natuur.